Software TEMPO

Software TEMPO
Hem desenvolupat un software per calcular el temps de mecanització i el cost de fabricació de qualsevol peça.

A partir d'aquesta informació es creen i generen pressupostos en castellà, anglès, alemany, francès, català, portuguès, gallec i euskera. A més, es poden imprimir i / o guardar en format pdf.

Quantes vegades ens ha passat que rebent uns plànols per pressupostar, ens equivoquem en el càlcul de temps i oferim un preu més barat basat en aquests càlculs erronis. Com a conseqüència perdíem diners. O el cas contrari, per no enxampar-nos els dits, oferíem un preu massa alt que evidentment no era acceptat pel nostre client. En aquest segon cas, no perdíem diners però deixàvem de guanyar-los.

Arran d'aquesta problemàtica vam decidir invertir en aquest projecte de creació d'aquest software. Amb TEMPO, els preus oferts són una conseqüència de la nostra pròpia infraestructura i de les nostres possibilitats com a empresa. Evidentment, el fet d'usar TEMPO no garanteix que tots els nostres pressupostos hagin de ser acceptats pels nostres clients, però el que si garanteix és que els preus acceptats son rendibles i els no acceptats no ens valia la pena fer-los.

La característica principal de TEMPO és la seva senzillesa. No són necessaris molts coneixements informàtics per poder dominar-en molt poc temps.

 

​Especialment adequat per a empreses que usin torns de CNC, torns manuals, centres de mecanitzat, màquines de foradar, roscar, fresar, entre d'altres. Es poden calcular temps de Desbast, acabat, roscat, trepat, mandrinat, refrentat, planejat, trossejament, ranurat; a més, calcula caixeres de tota mena, contornejats, roscats per interpolació, etc.

Amb TEMPO pots imprimir informes de fabricació complets, on s'especifiquin cadascuna de les operacions de cada fase, amb l'eina que s'ha d'usar, amb els temps esperats de mecanització i temps de màquina. Aquests informes es poden dur a peu de màquina perquè el preparador sàpiga tot el necessari per preparar la màquina i posteriorment comparar els temps reals amb els estimats.

Característiques:

 • Introduir les dades de la seva empresa i un logotip; aquesta informació sortirà reflectida en els pressupostos generats.
 • Treballar en una LAN, WAN o mitjançant una VPN o altres sistemes remots.
 • Introduir totes les màquines de que disposa a l'editor de maquinària, ja siguin torns paral·lels, automàtics, CNC, centres de mecanitzat, fresadores, mandrinadoras...
 • Cadascuna d'aquestes màquines té uns temps propis que el programa aprofitarà per calcular els temps de mecanització i el cost associats.
 • Dividir en fases el procés de mecanitzar una peça; cadascuna d'aquestes fases tindrà associada una màquina concreta i, evidentment, cada màquina tindrà una tasca de preparació associada.
 • TEMPO ofereix un editor de preparació, on es podran llistar totes les operacions necessàries per completar la preparació de qualsevol màquina.
 • Cadascuna d'aquestes operacions de preparació tindrà un temps associat.
 • Finalment s'obtindrà un temps total de preparació molt exacte.
 • Utilitzar l'editor del banc de paràmetres per obtenir diferents condicions de tall en funció del material o de la màquina utilitzada o en funció de qualsevol altra variable que l'usuari consideri oportuna.
 • Calcular els temps de mecanitzat i el seu cost associat, l'eina més potent de TEMPO.
 • Edita la base de dades d'eines de tall, ja siguin broques, mascles, maduixes, escariadors, qualsevol suport de plaquetes, eines de metall dur...
 • Edita el banc de materials, amb les seves densitats i preus de proveïdors. L'usuari només haurà d'introduir les mesures com diàmetre, alt, ample, longitud, forma..., perquè el programa calculi el cost del material.
 • Afegir cost de processos externalitzats com soldar, rectificar, banys químics, tractaments tèrmics...
 • Consultar l'eina estadística on l'usuari podrà conèixer els pressupostos que han estat acceptats i rebutjats, en un període de temps concret, ràtios, així com les desviacions de preu sobre el pressupostat. Una eina que es realimenta aportant informació molt valuosa per saber si les estimacions respecte als temps de mecanització han estat correctes.
 • Edita la base de clients.
 • Edita la base de proveïdors i un sistema d'enviament massiu d'e-mails per obtenir ofertes de material o processos externs.
 • Disposar de diversos idiomes.
 • Agilitar encara més l'enviament d'e-mails amb les ajuda de tres plantilles predissenyades.
 • Imprimir o guardar en format pdf:
 • Temps de cada màquina.
 • Pressupostos de client.
 • Informes de fabricació.
 • Informes sobre la preparació de la màquina.

 
aColorBuscaprat